Tag: Ekadhya Mulisathi Kivha Mulasathi Swatahla Sampavu Naka

Premat Apyash Aale Tar

एखादया मुलीसाठी किंवा मुलासाठी स्वतःला
संपवू नका.
हा दिवस बघण्यासाठी आई वडिलांनी
तुम्हाला लहानाचा मोठा नाही केलं…

Share Dost App