Tag: Ek Promise Majhya Kadun

Promise Day SMS for Girlfriend Marathi

Promise Day SMS for Girlfriend Marathi PROMISE DAY SMS MARATHI Image

एक Promise माझ्याकडून,
जेवढे सुख तुला देता येईल तेवढे देईल,
काहीही झाले तरी मी शेवटपर्यंत साथ मात्र तुलाच देईल…

Share Dost App