Tag: Ek Mani Aas

Tujha Chehra Roj Najres Padava

Tujha Chehra Roj Najres Padava PREM CHAROLI MARATHI Image

एक मनी आस,
एक मनी विसावा,
तुझा चंद्रमुखी चेहरा,
रोजच नजरेस पडावा,
नाहीतर तो,
दिवसच नसावा…

Share Dost App