Tag: Dosh Lapvla Ki To Motha Hoto

Dosh Lapvu Naka Kabul Kara

Dosh Lapvu Naka Kabul Kara THOUGHTS SMS MARATHI Image

दोष लपवला की तो मोठा होतो आणि कबूल केला की नाहीसा होतो…

Share Dost App