Tag: Dolyatun Aasve Ka Pajhartat

Dur Asnaryanchya Aathvani

Dur Asnaryanchya Aathvani PREM CHAROLI MARATHI Image

डोळ्यातून आसवे का पाझरतात,
एकांतात तिच्या आठवणी का येतात,
आसवे पुसून कोणी हे सांगेल का,
दूर असणाऱ्यांच्या आठवणी नेहमी का सतावतात…

Share Dost App