Tag: Dolyanche Aani Manache

Dolyanche Aani Manache Naate

Dolyanche Aani Manache Naate PREM CHAROLI MARATHI Image

डोळ्यांचे आणि मनाचे
काहीतरी नाते असेल..
नाहीतर उगाच कसा कुणी
डोळ्यातून जाऊन मनात बसेल…?

Share Dost App