Tag: Dole Mitle Ki Tu Distes

Dole Mitle Ki Tu Distes

Dole Mitle Ki Tu Distes PREM CHAROLI MARATHI Image

डोळे मिटले कि तू दिसतेस,
डोळे उघडले कि हे जग..
तुलाही मी दिसतो का,
जरा डोळे मिटून बघ…

Share Dost App