Tag: Divas Hi Purat Nahi Tujhi Aathvan Kadhayala

Divas Hi Purat Nahi Tujhya Aathvanit

दिवस ही पुरत नाही तुझी आठवण काढायला,
तुला ही जमतं का गं,
माझ्या आठवणीत रमायला…

Share Dost App