Tag: Devane Pratekache Aayushya

Aabhari Aahe Mi Devacha Karan

Aabhari Aahe Mi Devacha Karan GOOD MORNING SMS MARATHI Image

देवाने प्रत्येकाचे आयुष्य
कसे छान पणे रंगवलेय..
आभारी आहे मी देवाचा कारण,
माझे आयुष्य रंगवताना देवाने,
तुमच्यासारख्या माणसांचा रंग
माझ्या आयुष्यात भरलाय…
शुभ सकाळ!