Tag: Daruda Daru Pivun Mela

Daruda Joke

Daruda Joke FUNNY SMS MARATHI Image

दारुडा दारू पिऊन मेला
पण साला मरता मरता
डायलॉग मारून गेला,

दारू तो ब्रँडेड पिता था
पण साला “लिव्हर” ही
खराब निकला…

Share Dost App