Tag: Daru Pivun Gadi Chalvayla Bandi Aahe Na

Daru Pivun Gadi Chalvayla Bandi Aahe

Daru Pivun Gadi Chalvayla Bandi Aahe Image

दारू पिऊन गाड़ी चालवायला बंदी आहे ना,
मग “बार” बाहेर पार्किंगची जागा कशाला?