Tag: Changlya Shalet Porana Takayachi Dhadpad Karto

फादर Day SMS Marathi

फादर Day SMS Marathi FATHERS DAY SMS MARATHI Image

चांगल्या शाळेमध्ये पोरांना टाकायची धडपड करतो,
डोनेशन साठी उधार आणतो,
वेळ पडली तर हातापाया पडतो,
तो बाप असतो…
Father’s Day च्या शुभेच्छा!

Share Dost App