Tag: Changli Bhumika Changli Dheyay Ani

Shubh Sakal Thoughts

Shubh Sakal Thoughts GOOD MORNING SMS MARATHI Image

चांगली भूमिका, चांगली ध्येय आणि
चांगले विचार असणारे लोक नेहमी आठवणीत राहतात..
मनातही, शब्दातही आणि आयुष्यातही…
शुभ सकाळ!