Tag: Bhit Tar Kunachya Bapala Pan Nahi Re..

Pan Tula Chorun Pahnyat Maja Yete

भीत तर कुणाच्या बापाला पण नाही रे..
पण तुला चोरून पाहण्यात एक,
वेगळीच मजा येते…

Share Dost App