Tag: Bhasha Premachi Aaj Mala Kalte Aahe

Bhasha Premachi Aaj Mala Kalte Aahe

Bhasha Premachi Aaj Mala Kalte Aahe Image

भाषा प्रेमाची आज मला कळते आहे,
नकळतच मन माझे तुझ्याकडे वळते आहे,
दूर असूनही मन मनाशी जुळते आहे,
आठवणीतही सौख्य तुझ्या भेटीचे मज मिळते आहे…

Share Dost App