Tag: Bhartiya Rajya Gahtaneche Shilpkar

Ambedkar Jayanti Nimitta Vinamra Abhivadan

Ambedkar Jayanti Nimitta Vinamra Abhivadan AMBEDKAR JAYANTI SMS MARATHI Image

भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार,
भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
जयंती निमित्त या पावन स्मृतीस,
विनम्र अभिवादन!