Tag: Bhagvya Zendyachi Dhamak Bagh

Aare Kaplya Jari Aamchya Nasa Tari

Aare Kaplya Jari Aamchya Nasa Tari SHIV JAYANTI SMS MARATHI Image

भगव्या झेंड्याची धमक बघ,
मराठ्याची आग आहे..
घाबरतोस काय कोणाला,
येड्या तू शिवबाचा वाघ आहे…
जय शिवाजी!