Tag: Baap Asto TelVaat

Father’s Day Chya Shubhehha

Father’s Day Chya Shubhehha FATHERS DAY SMS MARATHI Image

बाप असतो तेलवात,
जळत असतो क्षणाक्षणाला..
हाडांची काडे करून आधार देतो मनामनाला…
Father’s Day च्या शुभेच्छा!

Share Dost App