Tag: Asech Tu Majhya Dolyat Pahave

Tujha Chehra Nahi Milat Baghayala

Tujha Chehra Nahi Milat Baghayala PREM CHAROLI MARATHI Image

असंच तू माझ्या डोळ्यात पाहावं,
आणि मी तुझ्या..
असंच तू माझ्या डोळ्यात पाहावं,
आणि मी तुझ्या..
पाहत पाहत दोघांनी आंधळं व्हावं,
कारण,
प्रेम हे आंधळंच असतं म्हणतात!
कसं सांगू तुला,
किती जड झालंय जगायला..
एकेक महिना तुझा चेहरा,
नाही मिळत बघायला…

Share Dost App