Tag: Ase Naav Kara Ki

Ase Naav Kara Ki

Ase Naav Kara Ki THOUGHTS SMS MARATHI Image

असं काम करा की,
नाव होऊन जाईल..
नाही तर,
असं नाव करा की,
लगेच
काम होऊन जाईल…

Share Dost App