Tag: Are Ekda Ek Manus

Accept Kara Aaplya Mansala Aahe Tasa

अरे एकदा एक माणूस,
आपलं म्हटल्यावर करा ना,
त्याला Accept आहे तसा,
ते काय Software आहे का,
Upgrade करायला…?

Share Dost App