Tag: Are Chand Taro

Good Night Dosto

Good Night Dosto GOOD NIGHT SMS HINDI Image

अरे चाँद तारों,
जरा इनको एक लात मारो,
बिस्तर से इनको नीचे उतारो,
करो इनके साथ फाइट,
क्यों की ये जनाब सो गए है बिना बोले… गुड नाईट!
गुड नाईट दोस्तों!!!

Share Dost App