Tag: Anand Ha Ek Bhaas Aahe

Toch Jinkto Jyacha Swatavar Vishwas Aahe

Toch Jinkto Jyacha Swatavar Vishwas Aahe GOOD NIGHT SMS MARATHI Image

आनंद हा एक ‘भास’ आहे,
ज्याच्या शोधात आज प्रत्येकजण आहे..
दुःख हा एक ‘अनुभव’ आहे,
जो प्रत्येकाकडे आहे..
तरीही अशा जीवनात तोच जिंकतो,
ज्याचा स्वतःवर पूर्ण विश्वास आहे…
“शुभ रात्री!”

Share Dost App