Tag: Ajunahi Aathavto Mala

Aathavto Mala To Pavsatla Kshan

Aathavto Mala To Pavsatla Kshan RAIN SMS MARATHI Image

अजूनही आठवतो मला,
आपला तो पावसातला क्षण,
एकाच छत्रीत जातांना,
वेड्यासारखे पाहत होते आपल्याकडे कित्येक जन…