Tag: Aayushyatla Sarvat Motha Apradh Hach Asto Ki

Aayushyatle Sarvat Mothe Sarthak

Aayushyatle Sarvat Mothe Sarthak Image

आयुष्यातला सर्वात मोठा अपराध हाच असतो की,
आपल्यामुळे कुणाच्या तरी डोळ्यात अश्रु असणे,
आणि आयुष्यातले सर्वात मोठे सार्थक हेच की,
आपल्यासाठी कुणाच्या तरी डोळ्यात अश्रु असणे,
अश्रु तेच असतात पण फरक जमीन आसमानचा असतो…