Tag: Aayushyatil Kahi Goshti

Yash He Kabaddi Chya Khela Sarkhe Aste

आयुष्यातील काही गोष्टी,
कबड्डी च्या खेळाप्रमाणे असतात,
तुम्ही यशाच्या रेषेला हात लावताच,
लोक तुमचे पाय पकडायला
सुरुवात करतात…!

Share Dost App