Tag: Aayushyat yash Milte Tevha Kalte Ki Aapan Kon Aahot

Aayushyat Yash Milte Tevha Kalte Ki

Aayushyat Yash Milte Tevha Kalte Ki Image

आयुष्यात यश मिळते तेव्हा कळते कि “आपण” कोण आहोत,
पण अपयशी होतो तेव्हा कळते कि “आपले” कोण आहेत…