Tag: Aayushyat Tya Vyaktila

Tya Vyaktichi Kalji Ghya

Tya Vyaktichi Kalji Ghya LOVE SMS MARATHI Image

आयुष्यात त्या व्यक्तीला
महत्व देऊ नका जी,
तुम्हाला IGNORE करेल,
आयुष्यात त्या व्यक्तीची काळजी घ्या,
जी सर्वांना IGNORE करून,
तुमच्याशी बोलण्यासाठी
धडपड करेल…

Share Dost App