Tag: Aayushyat Tumhi Kiti Aandi Aahat

Tumchyamule Kiti Jan Aandi Aahet

Tumchyamule Kiti Jan Aandi Aahet THOUGHTS SMS MARATHI Image

आयुष्यात तुम्ही किती आनंदी आहात,
ते महत्वाचं नाही..
तुमच्यामुळे किती जण आनंदी आहेत,
याला महत्व आहे…