Tag: Aayushyat Samor Aaleli

Parajayatun Anubhav Milto

Parajayatun Anubhav Milto ENCOURAGING SMS MARATHI Image

आयुष्यात समोर आलेली,
आव्हाने जरूर स्वीकारा..
कारण त्यातुन तुम्हाला,
एक तर विजय प्राप्ती मिळेल,
किंवा पराजयातुन अनुभव मिळेल…!

Share Dost App