Tag: Aayushyat Ashru Pusnare

Rumal Nehmi Sobat Theva

Rumal Nehmi Sobat Theva FUNNY SMS MARATHI Image

आयुष्यात अश्रू पुसणारे
बरेच मित्र मिळतील,
पण नाक पुसणारे
मिळणार नाहीत..
म्हणुन रुमाल
नेहमी सोबत ठेवा…
☺☺☺

Share Dost App