Tag: Aayushyat Aalelya Vait Mansache Aabhar Mana

Aayushyat Aalelya Vait Mansache Aabhar Mana

Aayushyat Aalelya Vait Mansache Aabhar Mana Image

आयुष्यात आलेल्या वाईट माणसांचे आभार माना,
त्यांच्यामुळेच तुम्हाला समजले कोण चांगले आहेत ते…