Tag: Aayushya Mhanje Pattyancha Khel

Aayushya Mhanje Pattyancha Khel

आयुष्य म्हणजे पत्त्यांचा खेळ,
चांगली पाने मिळणे,
आपल्या हातात नसते..
पण मिळालेल्या पानांवर
चांगला डाव खेळणे,
यावर आपले यश अवलंबून असते…

Share Dost App