Tag: Aayushya Mhanje Khel Navhe

Aayushya Mhanje Khel Navhe

Aayushya Mhanje Khel Navhe Image

आयुष्य म्हणजे खेळ नव्हे,
फुकट मिळालेला वेळ नव्हे,
आयुष्य एक कोडे आहे,
सोडवाल तितके थोडे आहे,
म्हणूनच आयुष्यात येऊन
माणसे मिळवावीत,
एक-मेकांची सुख दुःखे एक-मेकांना कळवावीत…