Tag: Aayushya He Ekdach Aste

Aayushya He Ekdach Aste

Aayushya He Ekdach Aste Image

आयुष्य हे एकदाच असते,
त्यात कोणाचे मन दुखवायचे नसते,
आपण दुसऱ्याला आवडतो,
त्यालाच प्रेम समजायचे असते…

Share Dost App