Tag: Aavdtya Vyakti Pasun Man Dukhi Jhale Tar

Aavdtya Vyakti Pasun Man Dukhi Jhale Tar

Aavdtya Vyakti Pasun Man Dukhi Jhale Tar REAL FACT SMS MARATHI Image

आवडत्या व्यक्ती पासुन मन दु:खी झाले तर,
हे वाक्य लक्षात ठेवा…

दु:ख महत्वाचे असेल तर त्या व्यक्तिला विसरा,
आणि व्यक्ति महत्वाची असेल तर दु:ख विसरा…