Tag: Aathvan Tyalach Yete Jo Aapli Kalji Karat Asto..

Aapli Aathawan Tyalach Yete

आठवण त्यालाच येते
जो आपली काळजी करत असतो..
नाही तर Timepass करणाऱ्यांना,
Massage बघायलाही वेळ नसतो…

Share Dost App