Tag: AATHVAN SMS MARATHI

Jevha Aapli Manse Door Aslyachi Janiv Hote

Jevha Aapli Manse Door Aslyachi Janiv Hote MISS U SMS MARATHI Image

कधी तरी मन उदास होते,
हळू हळू डोळ्यांना त्याची जाणीव होते,
आपोआप पडतात डोळ्यांतून अश्रू,
जेव्हा आपली माणसे दूर असल्याची जाणीव होते…

Share Dost App

Ektepana SMS

Ektepana SMS Image

एकटेपणा तेव्हा वाटत नाही जेव्हा आपण एकटे असतो,
तर तो तेव्हा वाटतो जेव्हा आपल्या बरोबर सर्व जण असतात,
पण ती व्यक्ती नसते जी आपल्याला आपल्या बरोबर हवी असते…

Share Dost App

Bhasha Premachi Aaj Mala Kalte Aahe

Bhasha Premachi Aaj Mala Kalte Aahe Image

भाषा प्रेमाची आज मला कळते आहे,
नकळतच मन माझे तुझ्याकडे वळते आहे,
दूर असूनही मन मनाशी जुळते आहे,
आठवणीतही सौख्य तुझ्या भेटीचे मज मिळते आहे…

Share Dost App