Tag: Aare Kaplya Jari Aamchya Nasa Tari

Jay Shivray Jay Shivchatrapati

SHIV JAYANTI SMS MARATHI Image

अरे कापल्या जरी आमच्या नसा तरी,
उधळण होईल भगव्या रक्ताची,
आणि फाडली जरी आमची छाती,
तरी मूर्ती दिसेल फक्त शिवरायांची…
जय शिवराय!