Tag: Aaplyamule Koni Radle Tar Jivan Vyarth Aahe

Aaplyamule Koni Radle Tar Jivan Vyarth Aahe

Aaplyamule Koni Radle Tar Jivan Vyarth Aahe Image

आपल्यामुळे कोणी रडले तर जीवन व्यर्थ आहे,
आपल्यासाठी कोणी रडले तर जीवन सार्थ आहे…