Tag: Aaplya Chuka

Chuka Nehmi Visarlya Pahijet

NAVRA-BAYKO GRAFFITI MARATHI Image

आपल्या चुका,
नेहमी विसरल्या पाहिजेत…
बायको त्या लक्षात,
ठेवतच असते!