Tag: Aaplya Aayushyat

Kunalahi Aapli ‘Garaj’ Banvu Naka

Kunalahi Aapli ‘Garaj’ Banvu Naka THOUGHTS SMS MARATHI Image

आपल्या आयुष्यात,
एखाद्या व्यक्तीला आपली ‘गरज’ बनवू नका…!!
कारण जेव्हा ते बदलतात,
तेव्हा तुम्हाला त्या व्यक्तीचा राग
कमी पण स्वतःचा जास्त राग येतो…!!