Tag: Aaj Swatalach Ek Ase Promise Kara Ki

Promise Day SMS for Friends Marathi

Promise Day SMS for Friends Marathi PROMISE DAY SMS MARATHI Image

आज स्वतालाच एक असं Promise करा की,
Life मध्ये कितीही नवीन Friend भेटले तरी,
जुन्या दोस्तांना कधी विसरायचं नाही…

Share Dost App