Tag: Aaj Sarvjan Promice Day Sajra Karat Aahe

Aai Sathi Promise Day SMS

Aai Sathi Promise Day SMS PROMISE DAY SMS MARATHI Image

आज सर्वजण Promise Day साजरा करत आहे,
म्हणून मी पण आईला Promise केलं
आणि म्हणालो,
पुढच्या जन्मी पण तुझ्याच पोटी जन्म घेईन…

Share Dost App