Tag: Aaj Pavasala Dekhil

Paus Hi Premat Padlay

Paus Hi Premat Padlay RAIN SMS MARATHI Image

आज पावसाला देखील,
मस्त रंग चढलाय..
जणु तो ही कोणाच्या तरी,
प्रेमात पडलाय…