Tag: Aaj Pavasala Dekhil

Paus Hi Premat Padlay

Paus Hi Premat Padlay RAIN SMS MARATHI Image

आज पावसाला देखील,
मस्त रंग चढलाय..
जणु तो ही कोणाच्या तरी,
प्रेमात पडलाय…

Share Dost App