Tag: 1 Divas Premane Maitrila Vicharle

Maitri Ani Prem SMS

Maitri Ani Prem SMS Image

१ दिवस प्रेमाने मैत्रीला विचारले,
जगात मी हजर असतांना तू आलीस कशाला?
तेव्हा मैत्री म्हणाली,
“जिथे जिथे तू अश्रू  देऊन जाशील ते पुसायला”…

Share Dost App