Tag: हो बदललोय मी

Badalaloy Mi Ata

Badalaloy Mi Ata ATTITUDE SMS MARATHI Image

हो बदललोय मी..
कारण मी आता
स्वतःच्या सवडीनुसार जगतो
आणि
स्वतःच्या आवडीनुसार वागतो…