Tag: होकार द्यायचा कि नकार हे तू ठरव

Mi Tujhyavar Shevat Paryant Prem Karen

Mi Tujhyavar Shevat Paryant Prem Karen PROPOSE DAY SMS MARATHI Image

Dear,
होकार द्यायचा कि नकार हे तू ठरव,
बाकी प्रेम तर मी तुझ्यावर शेवट पर्यंत करेन…

Share Dost App