Tag: होकार द्यायचा कि नकार हे तू ठरव

Mi Tujhyavar Shevat Paryant Prem Karen

Dear,
होकार द्यायचा कि नकार हे तू ठरव,
बाकी प्रेम तर मी तुझ्यावर शेवट पर्यंत करेन…