Tag: हिरवे हिरवे पान

Majhi Aathvan Aali Ki

Majhi Aathvan Aali Ki PREM CHAROLI MARATHI Image

हिरवे हिरवे पान,
त्याला हिरवा हिरवा देठ..
माझी आठवण आली कि,
मला स्टेशनवर येऊन भेट…

Share Dost App