Tag: हळुवार जपून ठेवलेले क्षण

Haluvar Japun Thevlele Kshan

Haluvar Japun Thevlele Kshan Image

हळुवार जपून ठेवलेले क्षण,
तेच माझ्या जगण्याची आस आहे,
एकेक साठवून ठेवलेली आठवण,
तिच माझ्यासाठी खास आहे…

Share Dost App